Kategorie usług
 
Menu

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7] - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/06/01/8397/576401
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 142,86 zł Cena brutto za godzinę 142,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-17 Termin zakończenia usługi 2020-08-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA ALTKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Katarzyna Senator Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z tworzenia i utrzymania instalacji VMware vSphere® 7. Ma na celu podniesienie komptenecji w zakresie administrowania infrastrukturą vSphere. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik: będzie potrafił omówić centrum danych zdefiniowanych software’owo jak również elementy vSphere oraz ich funkcjonalność w infrastrukturze. Będzie wiedział jak i potrafił dodawać hosty ESXi do instancji VMware vCenter® Server Ap, zarządzać maszynami wirtualnymi, szablonami, klonami i snapshotami. Będzie umiał migrować maszyny wirtualne z VMware vSphere® vMotion®, migrować pamięć maszyny wirtualnej z VMware vSphere® Storage vMotion®. Będzie potrafił monitorować użycie zasobów oraz zarządzać pulami zasobów, jak również skonfigurować vSphere HA. Będzie wiedział, jak zarządzać vSphere HA i VMware vSphere® Fault Tolerance. Będzie wiedział jak i potrafił używać VMware vSphere® Update Manager™ do stosowania patchy i rozwiązywać problem z podstawowymi hostami ESXi, maszynami wirtualnymi oraz operacjami vCenter Server. Będzie potrafił używać VMware vSphere® Replication™ i VMware vSphere® Data Protection™ do replikacji maszyn wirtualnych i wykonywania data recovery. Zdobędzie umiejętność samodzielnego wykonywania instalacji, konfiguracjęi VMware vSphere®. Będzie znał metodologie rozwiązywania problemów w celu diagnozowania usterek i poprawy wydajności dzięki czemu będzie umiał rozwiązywać problemy z VMware vSphere; będzie wiedział i potrafił zastosować vSphere Updated Manager do zarządzania w celu zabezpieczenia wrażliwych punktów ESXi, maszyn wirtualnych oraz vApp; będzie wie jak tworzyć linię bazową uaktualnień; będzie wiedział jak i potrafił tworzyć klaster vSphere DRS oraz konfigurować afiniczności maszyny wirtualnej, grup DRS oraz reguły afiniczności hosta VM. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne tj. otwartość na poznawanie i wdrażanie zmian i innowacji w obszarze nowych form, metod, technologii, technik i narzędzi wspierania rozwoju, samorozwój, prawidłowe dokonywanie oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Dzięki nabytym kompetencjom społecznym Uczestnik będzie gotowy do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność.


Drukuj do PDF