Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/30/28486/576113
Cena netto 2 650,00 zł Cena brutto 2 650,00 zł
Cena netto za godzinę 18,93 zł Cena brutto za godzinę 18,93
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-10-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-03
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz osób (szkolenie okresowe kat. D, D1, D E, D1 E) - 140 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek
Osoba do kontaktu Ewa Szwed Telefon +48695823252
E-mail autoster@autoster.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Chęć dotarcia do większego grona klientów.
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy w temacie transportu drogowego osób w tym czasu pracy, bezpieczeństwa, jazdy w warunkach specjalnych, a także optymalizacji zużycia paliwa. Szkolenie zapewnia przygotowanie do egzaminu prowadzonego przed Komisją z Urzędu Wojewódzkiego co pozwoli uzyskać kod 95. Szkolenie daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej.


Drukuj do PDF