Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat, D - przy posiadaniu kat. B


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/30/28486/576106
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 48,75 zł Cena brutto za godzinę 48,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-10-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-10
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategoria "D" - 80 godzin (przy posiadaniu prawa jazdy kat. B)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter Szwed Leszek
Osoba do kontaktu Ewa Szwed Telefon +48695823252
E-mail autoster@autoster.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Chęć dotarcia do większego grona klientów.
Cel edukacyjny
Zdobycie uprawnień do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonego z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), pojazdem z kategorii AM, ciągnikiem rolniczym - tylko w Polsce, pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce, zespołem pojazdów złożonego z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce, zespołem pojazdów złożonego z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce. Zapoznanie uczestników kursu z przepisami ruchu drogowego oraz z budową i funkcjonowaniem pojazdu. Prawo jazdy powyższej kategorii daję szansę na podniesienie poziomu kompetencji i zwiększenie szans na rynku pracy co może się przyczynić do poprawy sytuacji materialnej.


Drukuj do PDF