Kategorie usług
 
Menu

Operator - Programista CNC z egzaminem czeladniczym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/29/36054/575981
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 3 600,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-06-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Operator - Programista CNC - 80 godz. (poziom 3)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Komisja Izby Rzemieślniczej
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Izba Rzemieślnicza
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Izba Rzemieślnicza
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CNC MODERN Wiesław Łoza
Osoba do kontaktu Wiesław Łoza Telefon 720-803-008
E-mail biuro.cncmodern@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie umiejętności: - praktycznego wykorzystania rysunku technicznego oraz dokumentacji technicznej, - posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi, - dobierania odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki, - przygotowania obrabiarki CNC do obróbki oraz jej konserwacji po zakończonym programie, - przeprowadzenia obróbki na obrabiarce CNC, - przeprowadzenia kontroli jakościowej wykonanej części i wprowadzenia ewentualnych korekcji, - tworzenia i edytowania programów obróbczych.
Drukuj do PDF