Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/29/8675/575827
Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 955,70 zł
Cena netto za godzinę 113,57 zł Cena brutto za godzinę 139,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-19 Termin zakończenia usługi 2020-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu MACIEJ MAJCHROWSKI Telefon 228533523
E-mail atl@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabył  wiedzę z zakresu: zasad organizacji procesu zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, zasad i narzędzi realizacji procesu zakupów i zaopatrzenia, zasad kwalifikowania dostawców, organizacji współpracy w procesie zaopatrzenia. Uczestnik nabył  umiejętności z zakresu: organizowania procesu zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,zastosowania szeregu działań jakie należy wykonać zanim zakwalifikuje dostawcę, zastosowania odpowiednich procedur i kryteriów ocen aby zakwalifikować dostawcę, posługiwania się narzędziami realizacji procesu zakupów i zaopatrzenia, wykonywania analiz w procesie zakupu i zaopatrzenia. Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ma świadomość konieczności  poszerzania własnych kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w innych formach kształcenia, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, przewidywania skutków podejmowanych działań.​


Drukuj do PDF