Kategorie usług
 
Menu

Marketing w firmie - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/29/11479/575823
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 147,62 zł Cena brutto za godzinę 147,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-10 Termin zakończenia usługi 2020-06-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-30 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agnieszka Cieplik
Osoba do kontaktu Agnieszka Cieplik Telefon +48 531 386 326
E-mail sekretariat@odntarget.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Zdobyta wiedza i umiejętność podczas szkolenia wpłyną bezpośrednio na poprawę działań sprzedażowych firmy na rynku, gdyż dzięki podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji przedsiębiorcy i/lub jego pracowników firma może w bardziej profesjonalny sposób prowadzić zarówno proces obsługi klienta, jak i proces sprzedażowy
Cel edukacyjny
CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU Cel: • Opracowanie planu działań marketingowych na kwartał Korzyści: • Wzrost sprzedaży • Wzrost rozpoznawalności na rynku • Optymalizacja wydatków na działania marketingowe • Owskaźnikowanie działań marketingowych • Lepsze dotarcie do klienta poprzez pogłębienie znajomości jego potrzeb • Prowadzenie spójnych działań marketingowych WIEDZA W trakcie usługi uczestnik uzyska wiedzę na temat: • zasad konstruowania planu działań marketingowych • zasad przeprowadzania analizy rynku • nowoczesnych narzędzi marketingowych • sposobów na dotarcie do poszczególnych segmentów rynku • typowych błędów popełnianych podczas prowadzenia działań marketingowych • narzędzi niezbędnych do prowadzenia działań marketingowych UMIEJĘTNOŚCI W trakcie usługi uczestnik nauczy się: • jak tworzyć plan działań marketingowych • jak analizować konkurencję • jak używać dostępnych narzędzi wspierających działania marketingowe • jak mierzyć działania marketingowe i kiedy wprowadzać korekty KOMPETENCJE W trakcie usługi uczestnik ma szansę: • rozwinąć kompetencje pracy w grupie • rozwinąć kompetencje w zakresie współpracy z innymi osobami z zespołu, poprzez wzajemne ustalanie wspólnych celów i interesów i ich ochronę EFEKTY KSZTAŁCENIA: wiedza, umiejętności, kompetencja – wymienione powyżej
Drukuj do PDF