Kategorie usług
 
Menu

Konwencja CMR i list przewozowy.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/29/8675/575820
Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł
Cena netto za godzinę 98,57 zł Cena brutto za godzinę 121,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-10 Termin zakończenia usługi 2020-09-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-29 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING" SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu MACIEJ MAJCHROWSKI Telefon 228533523
E-mail atl@atl.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest:uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, poznanie przez uczestników szkolenia przepisów i zasad przygotowania i przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem przewozu drogowego, pozyskanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach, wypracowanie najlepszych rozwiązań. Cel jest realizowany - w zakresie wiedzy: kiedy będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje, charakterystyki, rodzajów i zasad przygotowywania dokumentów przewozowych, zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach i wyłączenia stosowania przepisów, odpowiedzialności nadawcy i przewoźnika za zapisy w liście przewozowym, reklamacji, roszczeń i odszkodowań, przechowywania dokumentów przewozowych po zrealizowanym zleceniu,niezbędną do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu w oparciu o konwencję CMR, najnowszych regulacji prawnych, projektów zmian oraz interpretacji konkretnych problemów. - w zakresie umiejętności : potrafi przygotować dokument przewozowy,potrafi postępować z dokumentacją i listem przewozowym, zna zasady postępowań reklamacyjnych i odszkodowawczych oraz występowania z roszczeniami, „świadomego” sposobu udziału w postępowaniach, prawidłowego stosowania przepisów prawa, zna zasady przechowywania dokumentacji, - kompetencji społecznych: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, ma świadomość konieczności  poszerzania własnych kompetencji zawodowych w drodze samokształcenia oraz uczestnictwa w innych formach kształcenia, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, przewidywania skutków podejmowanych działań.


Drukuj do PDF