Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT C WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ MIELEC


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/28/17247/574962
Cena netto 2 550,00 zł Cena brutto 2 550,00 zł
Cena netto za godzinę 18,21 zł Cena brutto za godzinę 18,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-09 Termin zakończenia usługi 2020-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "prawa jazdy kategorii C" 50godz
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5-01-2011 r.o kierujących pojazdami, ustawa z dnia 6-09-201r. transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 1-04-2010 wykonujący przewóz drogowy
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WIRAŻ
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD WOJEWÓDZKI
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Lucyna Gawron Telefon 17 533 316 492
E-mail oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego, poruszania się po placu manewrowym oraz mieście oraz poza obszarem zabudowanym, samochodem ciężarowym. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalającej uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.


Drukuj do PDF