Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS 20742 Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 - forma zdalna


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/28/17164/574874
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 4 046,70 zł
Cena netto za godzinę 82,25 zł Cena brutto za godzinę 101,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-06-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dagma sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Cieśluk Telefon 32 793 11 39
E-mail ciesluk.a@dagma.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szklenie odbędzie się w formie zdalnej. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami wdrożenia i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupowych (group policy), wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania usługi AD DS oraz monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z Active Directory w Windows Server 2016.
Drukuj do PDF