Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C+ prawo jazdy kat C+E+kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca w zakresie prawa jazdy kat. C1,C1+E,C,C+E-wraz z opłatą za egzamin -MIELEC


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/28/17247/574864
Cena netto 5 300,00 zł Cena brutto 5 300,00 zł
Cena netto za godzinę 40,77 zł Cena brutto za godzinę 40,77
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 130
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-09 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "prawa jazdy kategorii C+E" 45godz
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
podstawa prawna Ust. z dn 5-01-2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dn. 6-09-2001r. o transporcie drodowym (wraz z aktami wykonawczymi z późniejszymi zmianami ) oraz Rozp. MI z dn. 1-04-2010 r . w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Word
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
URZĄD WOJEWÓDZKI
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Lucyna Gawron Telefon 17 533 316 492
E-mail oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
-przygotowanie do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C,C+E. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczący kierowcy. Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w sytuacjach stresujących na drodze poprzez m. in podnoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie i zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym


Drukuj do PDF