Kategorie usług
 
Menu

PODATKI 2020 DLA ZAAWANSOWANYCH


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/27/18719/574083
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 4 059,00 zł
Cena netto za godzinę 55,00 zł Cena brutto za godzinę 67,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-11-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-12
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego A.Woźniak, R.Bernacki Spółka jawna
Osoba do kontaktu Agnieszka Woźniak Telefon 504850668
E-mail biuro@isepszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W ramach realizacji szkolenia będą omawiane i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2019 r czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi w tym roku, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacja podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową, interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych. Szkolenie jest dedykowane osobom pracującym w działach finansowo-księgowych, które chciałyby stać się bardziej samodzielne i wszechstronne w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych.


Drukuj do PDF