Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS 20741 Zarządzanie siecią w systemie Windows Server 2016 - forma zdalna


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/26/17164/573835
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 4 046,70 zł
Cena netto za godzinę 82,25 zł Cena brutto za godzinę 101,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-15 Termin zakończenia usługi 2020-06-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dagma sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Cieśluk Telefon 32 793 11 39
E-mail ciesluk.a@dagma.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z podstaw usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia środowiska Windows Server 2016. Szkolenie to obejmuje swoim zakresem podstawy IP, technologii zdalnego dostępu i inne bardziej zaawansowane wiadomości, włączając w to Sieć Definiowaną Programowo (Software Defined Networking). Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada umiejętność samokształcenia się oraz potrafi umiejętnie rozstrzygać dylematy związane z codzienną pracą.
Drukuj do PDF