Kategorie usług
 
Menu

Model biznesowy JA - podstawy budowania silnej marki osobistej w oparciu o swój potencjał


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/25/9407/573332
Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł
Cena netto za godzinę 268,75 zł Cena brutto za godzinę 268,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-30 Termin zakończenia usługi 2020-08-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-28
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Osoba do kontaktu Katarzyna Westerowska Telefon +48513969884
E-mail szkolenia@gwsh.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Opracowanie modelu biznesowego marki osobistej, będącego podstawą do zbudowania strategii marketingowej i autentycznej komunikacji marketingowej, które przełożą się na wzrost atrakcyjności oferty i przychodów firmy o min. 10% w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia udziału w szkoleniu.
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących tworzenia modeli biznesowych na podstawie Business Model Canvas - szkolenie przygotowuje do samodzielnego stworzenia modelu biznesowego firmy. Nastawione jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do zbudowania stabilnych podstaw marki osobistej, opartych o potencjał osobowościowy i biznesowy Przedsiębiorcy.


Drukuj do PDF