Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość jednostek gospodarczych - studia podyplomowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2017/05/19/12946/57231
Cena netto 3 030,00 zł Cena brutto 3 030,00 zł
Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 275
Termin rozpoczęcia usługi 2017-10-21 Termin zakończenia usługi 2018-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-06-20 Termin zakończenia rekrutacji 2017-10-06
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Finanse
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Koszalińska
Osoba do kontaktu Ewa Duszyńska-Rosiak Telefon 094 3439154
E-mail ewa.rosiak@tu.koszalin.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia mają charakter studiów doskonalących. Umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów. Wiedza ta ułatwi i usprawni pracę osobom zatrudnionym w komórkach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych, a także trudniącym się prowadzeniem usługowym ksiąg rachunkowych. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem Celem Studiów Podyplomowych Rachunkowość jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie: - rozróżniania, charakteryzowania i wyceny składników majątku i źródeł majątku jednostek gospodarczych, - rozróżniania, klasyfikowania i charakteryzowania przychodów, kosztów i wyników osiąganych przez jednostki gospodarcze, - prowadzenia uproszczonych form opodatkowania, - prowadzenia ksiąg rachunkowych, - sporządzania, badania i czytania elementów sprawozdania finansowego, - stosowania tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania operacyjnego i strategicznego, - interpretacji prawa: cywilnego, gospodarczego, handlowego, pracy oraz prawa karno-skarbowego, - rozróżniania, charakteryzowania i ustalania obciążeń z tytułu podatków (podatek dochodowy, podatek VAT, akcyza i inne), opłat i innych zobowiązań publicznoprawnych (ZUS), - obliczania i interpretowania wskaźników ekonomicznych - prowadzenia rachunkowości w programie finansowo-księgowym
Drukuj do PDF