Kategorie usług
 
Menu

Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D- egzaminy do usługi 2020/03/09/27851/540649- DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/23/27851/572270
Cena netto 430,00 zł Cena brutto 430,00 zł
Cena netto za godzinę 430,00 zł Cena brutto za godzinę 430,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 1
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-12-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-23 Termin zakończenia rekrutacji 2020-12-14
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kat. D z kat. C- 40 godz. (zajęcia praktyczne)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu/Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "DUET" Robert Bęben
Osoba do kontaktu Sebastian Bęben Telefon 696 840 014
E-mail kontakt@osk-duet.krosno.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Kurs na prawo jazdy kat. D z kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D” jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu kierowcy autobusu kat. D. Uczestnik posiądzie umiejętności potrzebne do przystąpienia oraz zdania Państwowego Egzaminu na Prawo Jazdy kat. D oraz kwalifikację w zakresie kat. D. Wiedza- zna i rozumie podstawowe fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z kierowaniem pojazdem kat. D, zależności związane z wykonywaniem usług przewozowych oraz ze współpracą z klientami w tym obszarze pracy. Umiejętności- wykonuje proste zadania związane z kierowaniem kierowaniem pojazdem kat. D zgodnie z zasadami oraz według określonej w przedsiębiorstwie instrukcji, wykonuje proste zadania związane z wykonywaniem usług przewozowych, według określonej instrukcji, w częściowo zmiennych warunkach. Kompetencje społeczne: -ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, -dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autobus, -pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współprace w zorganizowanych warunkach, -potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych.


Drukuj do PDF