Kategorie usług
 
Menu

Metodologia wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001:2018 - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/23/34547/572267
Cena netto 490,00 zł Cena brutto 490,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-29 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-28
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Magda-lena Magdalena Głogowska
Osoba do kontaktu Magdalena Głogowska Telefon
E-mail m.glogowska77@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników w zakresie sposoby wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy ISO 45001. Uczestnicy zapoznają się z treścią wymagań normy ISO 45001, możliwościami spełnienia wymagań oraz najlepszymi praktykami związanymi z nadzorowaniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy przyczyni się do zwiększenia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji, usprawni komunikację oraz zapewni systemowe zarządzanie procesami związanymi z bezpieczeństwem.
Drukuj do PDF