Kategorie usług
 
Menu

[USŁUGA ZDALNA] AKADEMIA CERTYFIKOWANEGO KIEROWNIKA PROJEKTÓW: Zarządzanie ryzykiem w projektach – M_o_R ® Foundation – 3- dniowe akredytowane szkolenie on- line z międzynarodowym egzaminem w języku polskim


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/22/40733/572211
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 145,83 zł Cena brutto za godzinę 145,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-10 Termin zakończenia usługi 2020-07-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-06
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wszechnica Edukacyjna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anita Strzyżewska Telefon +48507975908
E-mail a.strzyzewska@we.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wspomóc jego uczestników we wdrożeniu efektywnych zasad zarządzania ryzykiem. Zasady te pomogą podejmować przemyślane decyzje, dotyczące ryzyka mogącego oddziaływać na cele zarówno strategiczne, jak i te dotyczące programów, projektów i działalności operacyjnej. Szkolenie polega na prezentacji modelowych rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich zadaniem najlepszych rozwiązań. W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation. Metodyka M_o_R® dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Program szkolenia przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem. Metodyka M_o_R® uwzględnia i wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie Lorda Turnbulla, jest zgodna i oparta o normę ISO31000:2009, korzysta z dorobku Kodeksu Ładu Korporacyjnego (Combined Code on Corporate Governance 2010) publikowanego przez brytyjski Financial Services Authority (FSA), uwzględnia zalecenia zawarte w BASEL II Accord oraz Sarabanes-Oxley Act.


Drukuj do PDF