Kategorie usług
 
Menu

Change Management Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (VIII) - [FORMA ZDALNA]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/22/15157/572168
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 387,50 zł Cena brutto za godzinę 387,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-27 Termin zakończenia usługi 2020-08-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-23
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat Change Management Practitioner jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon 663 310 112
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i praktycznych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym przez APMG egzaminie Change Management Practitioner. Celem egzaminu Change Management Practitioner jest potwierdzenie nabycia praktycznych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian i skutecznego zarządzania zmianą. W obszarze wiedzy uczestnik: • dowie się na czym polega cykl Kolba • zrozumie czym jest świadomy model uczenia się • dowie się jak określać potrzeby szkoleniowe i jak planować procesy rozwojowe • pozna poziomy osadzania zmian • dowie się jakie są rodzaje dźwigni zmian • poziomy adaptacji zmian • pozna znaczenie pojęć „wirtualne cykle” i „błędne koła” • pozna role w projektach zmian • dowie się co dostarcza "strumieniem pracy" zarządzania zmianą W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił: • zaplanować ścieżkę zrealizować proces rozwoju potrzebnych kompetencji wszystkich zaangażowanych w zmianę • zastosować dźwignie zmiany • wdrożyć odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę w środowisku zmiany • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian


Drukuj do PDF