Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego poziom B2 40 h bony na szkolenie (forma zdalna e-learning)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/22/22112/571532
Cena netto 3 600,00 zł Cena brutto 4 428,00 zł
Cena netto za godzinę 90,00 zł Cena brutto za godzinę 110,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Języki Świata
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Języki Świata
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Nauczania Języków Obcych "Języki Świata" Katarzyna Anna Rokicka
Osoba do kontaktu Katarzyna Rokicka Telefon
E-mail sekretariat@jezykiswiata.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem nauki jest dalsze rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; zakresu języka angielskiego, mających przygotować uczestników do samodzielnego posługiwania się językiem oraz przełamania bariery językowej. Od najniższych poziomów zaawansowania skupiamy się na wdrążeniu do stosowania języka, zarówno w mowie jak i piśmie, w życiu codziennym czy zawodowym. Zajęcia z języka angielskiego na poziomie B2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) mają zaznajomić Słuchacza z podstawowymi zagadnieniami, ukierunkowując Kursanta na usystematyzowanie wiedzy i motywowanie do samodzielnej pracy oraz doskonalenie i dalszy rozwój wszystkich sprawności językowych z naciskiem na tworzenie bardziej złożonych tekstów ustnych i pisemnych, poszerzanie znajomości słownictwa czy zdobywanie wiedzy o kulturze i cywilizacji krajów anglojęzycznych. Celem jak najlepszego dopasowania szkolenia do potrzeb zapraszamy do sekretariatu szkoły, mieszczącego się przy Sienkiewicza 49 w Białymstoku, w godzinach 9-18 lub wypełnienia testu poziomującego na stronie www.jezykiswiata.pl


Drukuj do PDF