Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka niemieckiego dla fryzjerów na poziomie A2 [Forma zdalna]


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/22/10267/571392
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 7 500,00 zł
Cena netto za godzinę 125,00 zł Cena brutto za godzinę 125,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-07 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-07
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OPEN MIND Marcin Miśniakiewicz
Osoba do kontaktu Marika Błaszczyk Telefon +48791024911
E-mail sekretariat@iopenmind.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Osoba posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów (człowiek, miejsce zamieszkania, praca, życie prywatne). Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować zastosować typowe sformułowania i wyrażenia, zorientowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Osoba samodzielnie formułuje zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne. Potrafi uczestniczyć w rozmowie i typowych sytuacjach reagować w sposób zrozumiały, adekwatny do sytuacji komunikacyjnej. Ponadto potrafi zmienić formę przekazy ustnego lub pisemnego. Osoba wykazuje w miarę opanowanie struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, rutynowy, wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.


Drukuj do PDF