Kategorie usług
 
Menu

Rozwój kompetencji poznawczych i językowych pracowników zaangażowanych w międzynarodowe projekty budowlane - grupa G 2/4 (forma zdalna)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/21/18661/571284
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł
Cena netto za godzinę 150,00 zł Cena brutto za godzinę 184,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-29 Termin zakończenia usługi 2020-07-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-28
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Blue Raven Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agata Wiśniewska-Szałek Telefon +48 609580757
E-mail kontakt@blueravengroup.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Projekt skierowany jest do monterów struktur metalowych i rusztowań. Brane jest pod uwagę uwarunkowanie branżowe odbiorców projektu oraz specyfika międzynarodowej struktury siły roboczej pracowników nowoczesnej firmy budowlanej, działającej na rynku europejskim. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, aby ułatwić realizacje zadań w międzynarodowym środowisku pracy. W tym celu stosowana będzie metodyka nakierowana na odgrywanie ról i pracę z precyzyjnie dobranym zakresem słownictwa i struktur gramatycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - zna słownictwa branżowe związane z planowaniem, wykonaniem, przechowywaniem i składaniem rusztowań stalowych - umie samodzielnie komunikować się używając sformułowań potrzebnych w koordynacji pracy montera - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej w środowisku międzynarodowym oraz rozwinął umiejętność współpracy w grupie W zależności od poziomu językowego z którego rozpoczyna kurs uczestnik
Drukuj do PDF