Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego - General English B1


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/21/12686/570808
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 4 800,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-03 Termin zakończenia usługi 2021-05-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Łucja Falfus FACE2FACE
Osoba do kontaktu Łucja Falfus Telefon +48604658921
E-mail biuro@face2face.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
CEL EDUKACYJNY: Szkolenie pozwoli na przygotowanie uczestnika kursu do komunikowania się w języku angielskim na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Uczestnik kursu poszerzy podczas szkolenia słownictwo i zagadnienia gramatyczne pozwalające mu na budowanie wypowiedzi na poziomie średnio zaawansowanym dotyczących np. pracy, edukacji, czasu wolnego, turystyki, zainteresowań, doświadczeń życiowych, wydarzeń, pragnień, aspiracji oraz zwięźle wyrazić swoje opinie i plany. Celem kursu jest również opanowanie zagadnień gramatycznych pozwalających na komunikowanie się na poziomie B1, tj: opis sytuacji "za przeszłych" (Past Perfect), wyrażanie sytuacji hipotetycznych (drugi okres warunkowy), czasowniki frazowe (phrasal verbs), wyrażanie umiejętności przeszłych, teraźniejszych, możliwości itp (modal verbs: can, could, may, might, should etc), przymiotniki kończące się na "ed", "ing", czasowniki zwrotne (reflexive pronouns), użycie czasów teraźniejszych dla wyrażanie przyszłości (Present Continuous), relacjonowanie przeszłych wydarzeń (reported speech), omawianie zwyczajów (used to, get used to, to be used to etc), wyrażanie przeszłych umiejętności (modalne w przeszłości), opis sytuacji nierealnych (trzeci tryb warunkowy). Kurs poprowadzony zostanie zgodnie z założeniami metody bezpośredniej w którym mówienie traktowane jest jako narzędzie zdobycia wiedzy oraz cel sam w sobie. 80% czasu na zajęciach poświęcane będzie na rozwinięcie umiejętności komunikowania się i rozumienia wypowiedzi w języku angielskim. CEL SPOŁECZNY: Kurs językowy pozwoli uczestnikowi nabyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie  poprzez rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim. Pozwoli na nawiązywanie i utrzymanie kontaktów,  odbycie podróży w celach zarobkowych oraz prywatnych, dokonywania zakupów online. Osoba po odbyciu kursu będzie potrafiła komunikować się z obcokrajowcami, nie będzie czuła lęków przed kontaktami w społeczeństwie, wpłynie to na poczucia wartości jednostki, która wówczas chętnej będzie podnosiła  swoje kalifikacje korzystając z różnych źródeł, również pozycji anglojęzycznych.  Zdobycie umiejętności posługiwania się językiem obcym otworzy przed uczestnikiem nowe możliwości, uświadomi dalsze perspektywy rozwoju poprzez nawiązanie nowych kontaktów, łatwość w podróżowaniu i poznawaniu świata. 


Drukuj do PDF