Kategorie usług
 
Menu

Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem *** DOSKAM (VII) - [FORMA ZDALNA]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/15/15157/568221
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 124,00 zł Cena brutto za godzinę 124,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-16 Termin zakończenia usługi 2020-07-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-11
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat Change Management Foundation jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
APM Group Ltd.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Marek Belski Telefon 663 310 112
E-mail m.belski@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie podstawowych kwalifikacji i kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego przez APMG egzaminu Change Management Foundation. Celem egzaminu Change Management Foundation jest potwierdzenie nabycia podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian i skutecznego zarządzania zmianą. W obszarze wiedzy uczestnik: • dowie się, w jaki sposób zmiany wpływają na jednostki • zrozumie wpływ procesów uczenia się na przystosowanie się jednostki do sytuacji zmian • posiądzie wiedzę na temat funkcjonowania organizacji, kultury organizacyjnej oraz modeli i procesów zmian • dowie się, w jaki sposób budować dynamikę zmian i podtrzymywać je • pozna procesy angażowania interesariuszy oraz sposoby opracowania odpowiednich strategii i planów komunikacji • pozna struktury zarządzania zmianami zazwyczaj stosowane w organizacjach • zrozumie znaczenie zdefiniowanych ról związanych ze zmianą oraz budowania i wspierania efektywnego zespołu ds. zmian • pozna kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian. W obszarze umiejętności uczestnik będzie potrafił: • zastosować odpowiednie strategie pomagania ludziom poprzez wprowadzanie zmian • identyfikować i wykorzystać czynniki napędzające zmiany w organizacji • definiować wizję zmian • rozpoznać różne typy procesów zmiany • przyczynić się do poprawy efektywności zespołu ds. zmian • korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu kursu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • zaprezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę • zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju • wzmocni pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian • będzie nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian • doceni wpływ zmian na organizacje.
Drukuj do PDF