Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/15/9013/567897
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 21,57 zł Cena brutto za godzinę 21,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 102
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-13 Termin zakończenia usługi 2020-08-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje Książeczkę Spawacza wystawioną przez Egzaminatora Spawaczy posiadającego Licencję Instytutu Spawalnictwa oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wydany przez ZDZ Kielce oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2 zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Kielcach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Osoba do kontaktu Mateusz Jarząbek Telefon +48 792735311
E-mail mjarzabek@zdz.kielce.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku spawacza oraz uzyskanie uprawnień w zakresie spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG 141-2 9uzyskanie książeczki spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza).


Drukuj do PDF