Kategorie usług
 
Menu

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/14/8282/567237
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 78,13 zł Cena brutto za godzinę 96,09
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-12-03 Termin zakończenia usługi 2020-12-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-26
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Martyna Piorun Telefon +48 790 666 923
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia: Podstawową treścią tego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, stanowiącymi podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowanie w praktyce. Rezultatem tego szkolenia, będzie zdobycie wiedzy o tym jak powinien być przygotowany i zrealizowany, drogowy proces inwestycyjny. Kolejnym ważnym aspektem tego szkolenia, będzie zdobycie umiejętności rozpoznawania tzw. kontrowersyjnych i błędnych działań na etapach; przygotowania i realizacji. Błędów, które, mogą zdecydować o kłopotach a nawet klęsce inwestycji. Zgodnie z przysłowiem, „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”, dobre przygotowanie i weryfikowany na bieżąco program realizacyjny, jest warunkiem kreującym sukces inwestycji budowlanej, zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Dlatego, podejmując decyzję o przystąpieniu do takiej inwestycji,, musimy opierać się na dokładnej analizie j zapisów obowiązującego prawa i wynikających z tego obowiązków, które na siebie przyjmujemy. Przekazanie wiedzy, w jaki sposób odczytywać zapisy specustawy i ustawy o drogach publicznych, by uniknąć błędów i problemów, jest podstawowym celem tego szkolenia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, realizacją i nadzorem nad realizacją inwestycji drogowych. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy procedur wynikających z aktualnie obowiązującego prawa, jak też najczęściej spotykane błędy na etapach; przygotowania, realizacji i rozliczania. Zostaną również omówione studia przypadków wraz z wielostronną ich analizą i interpretacją. Podczas szkolenia otrzymają między innymi odpowiedź na następujące pytania: Kiedy stosujemy ustawę Prawo budowlane a kiedy Specustawę drogową? Jakie ustawy szczególne stosujemy, a których stosowanie jest wyłączone? Jakie są wymagania formalno-prawne, dotyczące poszczególnych etapów przygotowania inwestycji drogowej? Jakie są procedury zapewniające zgodność z aktualnymi warunkami udzielania pozwoleń na budowę? Co Ustawodawca wprowadził nowego w zakresie regulacji związanych z uzyskiwaniem ZRID? Jakie wystąpić problemy prawne w odbiorach budowanych dróg? Czego może nas nauczyć, orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie inwestycji drogowych? Jak poradzić sobie z istotnym odstąpieniem przy realizacji inwestycji drogowych? Na które zagadnienia praktycznych aspektów związanych z procesami realizacji inwestycji drogowych należy zwrócić szczególną uwagę? Jakie są skutki prawne pomijania w postępowaniu przygotowawczym, lub naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów i jakie są tego konsekwencje prawne dla uczestników procesu budowlanego? Co wynika z najważniejszego obowiązku inwestora – przekazanie terenu pod plac budowy drogi i jak się do tego przygotować? Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza budowy”? To tylko przykładowe pytania, na które, otrzymają odpowiedź uczestnicy tego szkolenia.


Drukuj do PDF