Kategorie usług
 
Menu

Prawo budowlane - nowelizacja 2020. Certyfikowane szkolenie online


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/13/8282/566998
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 676,50 zł
Cena netto za godzinę 110,00 zł Cena brutto za godzinę 135,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-17 Termin zakończenia usługi 2020-06-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Martyna Piorun Telefon +48 790 666 923
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu prawa budowlanego Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem, rozwinie umiejętności komunikacyjne Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii - zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji w zespole rozproszonym oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu -Zdobędzie łatwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, -zrozumie potrzeby partnera komunikacji, -zwiększy skuteczności osiągania celów własnych i organizacji, -nauczy się wykorzystywać narzędza usprawniające komunikację, -rozwinie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych oraz radzenia sobie z konfliktami i emocjami.
Drukuj do PDF