Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona D - "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/13/26730/566997
Cena netto 3 179,00 zł Cena brutto 3 179,00 zł
Cena netto za godzinę 17,00 zł Cena brutto za godzinę 17,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 187
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-18 Termin zakończenia usługi 2020-06-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-16
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E; D1, D1+E, D, D+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Po pozytywnie zdanym egzaminie uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowych wydane przez Wojewodę Małopolskiego
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uzyskanie przedmiotowych uprawnień wpłynie na możliwość wykonywania zawodu kierowcy z zakresu kat. D1, D1+E, D, D+E.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewoda Małopolski
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Małopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu INSTYTUT SZKOLENIA ŚLUSARSKI, KALATA SPÓŁKA JAWNA
Osoba do kontaktu WOJCIECH ŚLUSARSKI Telefon +48 781 600 400
E-mail instytutszkolen.podhale@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie uprawnień w zakresie przewozu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii: D1, D1+E, D, D+E
Drukuj do PDF