Kategorie usług
 
Menu

Proces inwestycyjny od podstaw. Certyfikowane szkolenie online.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/13/8282/566878
Cena netto 850,00 zł Cena brutto 1 045,50 zł
Cena netto za godzinę 94,44 zł Cena brutto za godzinę 116,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 9
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-22 Termin zakończenia usługi 2020-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Martyna Piorun Telefon +48 790 666 923
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Umiejętności: - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem; - uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych na podstawie k.p.a. oraz uczestniczenia w nich. Uzyska umiejętności w zakresie skutecznego doręczenia dokumentacji, wszczęcia i prowadzenia postępowania przed organem I instancji, wydawania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania odwoławczego oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kompetencje społeczne : - uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF