Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E - Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/11/19313/565891
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-22 Termin zakończenia usługi 2020-07-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C!+E, C, C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej - uprawnia do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Wojewodę
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Małopolski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTO - MOTO- SZKOŁA Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Czamara Telefon 184420762
E-mail automotoszkola@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego. Po zakończonym szkoleniu i otrzymaniu świadectwa kwalifikacji uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu kierowcy.
Drukuj do PDF