Kategorie usług
 
Menu

CENY TRANSFEROWE 2020 – aktualne obowiązki dokumentacyjne i raportowe oraz analizy wykorzystywane dla ustalania i weryfikowania cen


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/05/04/7633/562188
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 660,50 zł
Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-22 Termin zakończenia usługi 2020-09-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Kinga Szostak Telefon +48 533 339 801
E-mail kinga.szostak@russellbedford.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przystępne zaprezentowanie uczestnikom wymogów dotyczących realizacji aktualnych obowiązków w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji w grupach przedsiębiorstw powiązanych. Omówione zostaną kwestie związane z koniecznością stosowania cen rynkowych już na etapie planowania i realizacji transakcji, identyfikacją transakcji podlegających dokumentowaniu oraz praktyczne aspekty sporządzania informacji o cenach transferowych (TPR i inne) przekazywanych do organów podatkowych. W drugiej części szkolenia omawiane są zagadnienia związane z praktycznym aspektami sporządzania analiz porównawczych dla różnych rodzajów transakcji z wykorzystaniem odpowiednich metod i danych. Przedstawione zostaną również zasady weryfikacji cen i transakcji stosowane przez organy podatkowe podczas kontroli przeprowadzanych u podatników oraz wnioski z dotychczasowych kontroli.Prowadzący stawiają sobie jako priorytetowy cel przejrzyste wskazanie jaki rodzaj i zakres informacji powinien być gromadzony i wykorzystany w procesie przygotowywania dokumentacji podatkowych oraz sporządzania analiz i informacji o cenach stosowanych w grupie aby podjęte działania były adekwatne do wymogów ustawowych oraz praktycznych możliwości podatnika.


Drukuj do PDF