Kategorie usług
 
Menu

MS 10987 Performance Tuning and Optimizing SQL Databases 2017 - forma zdalna


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/16/5828/555896
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 103,13 zł Cena brutto za godzinę 103,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-06 Termin zakończenia usługi 2020-07-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Integral Technologies Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Klaudia Pytkowska Telefon +48 22 490 01 22
E-mail kontakt@integral-tech.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie kluczowej związanej z tematyką tematyką wydajności w SQL Server 2017. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: • Opisywania architektury serwera SQL i jego różnych komponentów • Opisywania modelu wykonania, oczekiwania i kolejki SQL Server • Opisywania podstawowych koncepcji we/wy, sieci, pamięci masowych oraz testów wydajności • Opisywania koncepcji architektonicznych i najlepszych praktyk związanych z plikami danych dla baz danych użytkowników i TempDB • Opisywania koncepcji architektonicznych i najlepszych praktyk związanych z konkurencyjnością, transakcjami, poziomami izolacji i blokowaniem. • Opisywania koncepcji architektonicznych optymalizatora oraz sposóbu identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z planem zapytania • Opisywania koncepcji architektonicznych, scenariuszy rozwiązywania problemów i najlepsze praktyki związane z buforowaniem planów • Opisywania koncepcji architektonicznych, strategii rozwiązywania problemów i scenariuszy wykorzystania Extended Events • Wyjaśniania strategii zbierania danych i technik analizy zebranych danych • Rozumienia technik identyfikacji i diagnozowania wąskich gardeł w celu poprawy ogólnej wydajności Umie samodzielnie zrealizować powyższe zagadnienia oraz posiada umiejętności pozwalające na realizację zadań związanych z pracą dla administratorów, inżynierów systemowych, projektantów i programistów. Uczestnik posiądzie również umiejętność samokształcenia się, oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozwiązywać problemy omawiane na szkoleniu.
Drukuj do PDF