Kategorie usług
 
Menu

Akademia Marketingu- forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/08/50129/553612
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 6 000,00 zł
Cena netto za godzinę 260,87 zł Cena brutto za godzinę 260,87
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-15
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji
Osoba do kontaktu Sylwia Tyszuk Telefon 736749420
E-mail tyszuk@bosfundacja.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Szkolenie skierowane jest do pracowników bezpośrednio lub pośrednio związanych za prowadzenie działań marketingowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Szkolenie będzie trwało 23 godziny. Poziom nabytych kompetencji zostanie zmierzony za pomocą testu przeprowadzonego na początku i na końcu szkolenia. Podniesienie kompetencji w zakresie marketingu umożliwi planowanie skutecznych kampanii promocyjno-reklamowych oraz dotarcie do szerszego grona klientów, co bezpośrednio przełoży się na osiągane wyniki finansowe.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie prowadzenia działań marketingowych. Uczestnicy poznają zagadnienia z zakresu marketingu. Nauczą się w jaki sposób budować wizerunek marki i firmy. Nauczą się pozycjonować produkty/usługi. Pozna różne typy klientów oraz wie w jaki sposób dopasować marketing do różnych grup klientów. Nauczy się przeprowadzać analizę konkurencji i klientów i będzie potrafił wykorzystać to w praktyce. Pozna szczegóły koncepcji marketingu mix. Nauczy się tworzyć unikalne oferty sprzedaży (USP). Dowie się w jaki sposób planować i wdrażać strategię marketingową oraz nauczy się mierzyć jej efekty. Spostrzeże istotę marketingu internetowego w planowaniu strategii marketingowej. Pozna różne formy reklamy i promocji w Internecie. Zbada efektywność obecnie stosowanych w firmie rozwiązań marketingowych oraz zidentyfikuje możliwości ich rozszerzenia
Drukuj do PDF