Kategorie usług
 
Menu

SMART BUSINESS CONCEPT - Opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych - FORMA ZDALNA.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/08/13718/553611
Cena netto 5 070,00 zł Cena brutto 6 236,10 zł
Cena netto za godzinę 195,00 zł Cena brutto za godzinę 239,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 26
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-22 Termin zakończenia usługi 2020-05-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-17
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SMART CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Grzegorz Kowalczuk Telefon +48 730 280 001
E-mail gkowalczuk@smartcare.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie wydajności obsługi kluczowych procesów o min. 5% w porównaniu ze stanem obecnym, przy wykorzystaniu zwiększonego potencjału oraz wiedzy przez menedżerów w obszarach aktywnego, sprawnego i skutecznego zarządzania procesami oraz dzięki wdrożeniu systemowych zmian w procesach organizacyjnych.
Cel edukacyjny
Celem usługi jest poprawa kompetencji kadry zarządzającej/menadżerów w obszarach usprawnienia funkcjonujących procesów, systemów, rozwiązań w ramach organizacji. Usługa obejmuje działania z zakresu: analizy poszczególnych procesów w organizacji, planowania ich kontroli, a także planowania systemowych rozwiązań zmierzających do ich usprawnienia. Dzięki wsparciu menadżerowie pozyskują wiedzę, w jaki sposób funkcjonują, w jaki sposób realizują zakładane cele. Zbadanie określonej sytuacji daje Klientowi informację, czy powinien cokolwiek zmieniać. Jeżeli tak – co i w jaki sposób. Menadżer dowiaduje się także, w jaki sposób poszczególne zmiany pozytywnie wpłyną na rentowność oraz efektywność jego firmy. Czasami wystarczy przeprowadzić audyt, czyli dokonać bardzo rzetelnej oceny obecnie realizowanych działań oraz zaplanowanych aktywności, aby wskazać Menadżerom, na co powinni położyć szczególny nacisk, a z czego absolutnie zrezygnować. Usługa może być rozszerzona o rozwiązania szybko usprawniające działania firmy, poprzez wskazanie tzw. quick wins, czyli newralgicznych elementów, których odpowiednia modyfikacja w szybki sposób przełoży się na istotne pozytywne zmiany.  POZOSTAŁE CELE USŁUGI: Wiedza i umiejętności: • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie objętym usługą rozwojową (40%); • utrwalenie nawyków związanych z pozyskanymi umiejętnościami (30%); • stworzenie grupy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy będą w stanie zapewnić efektywność organizacji (20%); • zapewnienie „mocnych” podstaw dla osób, które myślą o zawodowej przyszłości w wybranym obszarze wsparcia (10%); Kompetencje społeczne: • rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju; • rozwinięta w toku uczenia się zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Wymagania wobec uczestnika : • odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie, wysokie zdolności interpersonalne; • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.


Drukuj do PDF