Kategorie usług
 
Menu

Kurs certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1kV


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/08/9762/553248
Cena netto 3 860,00 zł Cena brutto 3 860,00 zł
Cena netto za godzinę 107,22 zł Cena brutto za godzinę 107,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-12-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-12-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru. Grupa 1.Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Podmiot zewnętrzny/Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Komisja Kwalifikacyjna powołana przez URE
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATUM Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Edyta Grabowska Telefon 576 045 945
E-mail biuro@atum.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, montażu, monitowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych, obsługi kamery termowizyjnej oraz w zakresie montażu obsługi, konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji energetycznych. W wyniku ukończenia kursu uczestnicy rozwiną następujące kompetencje społeczne: umiejętność pracy zespołowej, samokształcenia się, nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury i etyki pracy obowiązujących w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF