Kategorie usług
 
Menu

Makijaż Permanentny Rekonstrukcyjny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/23751/553085
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 450,00 zł Cena brutto za godzinę 450,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-20 Termin zakończenia usługi 2020-07-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-08 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-20
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ANNA MARKOWSKA KEENWELL POLSKA
Osoba do kontaktu Anna Markowska Telefon +48 50 690 54 51
E-mail markowska311@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu makijażu permanentnego rekonstrukcyjnego: sutka, blizn, skóry głowy, jakie są stosowane preparaty i narzędzia do zabiegu, jakie są zasady kolorymetrii, mieszania pigmentów, jakie są zasady doboru pigmentów do określonego typu urody, karnacji i efektu jaki chcemy uzyskać, jakie są zasady prawidłowego rysunku sutka, rekonstrukcji włosów, pokrycia blizn, jakie są rodzaje używanych znieczuleń, techniki znieczuleń, jak prowadzić karty klienta, przeprowadzić wywiad z klientem, jakie są sposoby klasyfikacji klienta do zabiegu, jakie są protokoły zabiegowe, jak samodzielnie wykonać pigmentację sutka, blizny i głowy, jakie są sposoby utrwalania makijażu permanentnego, jakie są wskazania pielęgnacji pozabiegowej. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu makijażu permanentnego rekonstrukcyjnego sutka, blizn, skóry głowy, zastosować preparaty i narzędzia do zabiegu, zasady kolorymetrii, mieszania pigmentów, zasady doboru pigmentów do określonego typu urody, karnacji i efektu jaki chcemy uzyskać, zasady prawidłowego rysunku sutka, rekonstrukcji włosów, pokrycia blizn, będzie potrafił wybrać odpowiedni rodzaj znieczulenia, technikę znieczulenia, odpowiednio prowadzić karty klienta, przeprowadzić wywiad z klientem, prawidłowo dokonać klasyfikacji klienta do zabiegu, wykonać protokoły zabiegowe, samodzielnie wykonać całą pigmentację sutka, blizny i głowy, prawidłowo utrwalić makijaż permanentny, przekazać odpowiednie wskazania pielęgnacji pozabiegowej, Uczestnik rozwinie następujące kompetencje społeczne - możliwości do samokształcenia się, zrozumie znaczenie poprawnie wykonanego zabiegu zarówno ze względów estetycznych jak i zdrowotnych, zwiększy świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie realizowania poznanych zabiegów oraz za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji. Poszerzy swoje umiejętności samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji do sprawnego i poprawnego przeprowadzenia poznanych zabiegów. Zwiększy świadomość w zakresie stosowania poznanych metod oraz ograniczeń wynikających z przeciwwskazań wobec realizacji tego rodzaju zabiegów. Zwiększy umiejętność samorozwoju w zakresie doskonalenia swoich kompetencji do sprawnego i poprawnego przeprowadzania poznanych zabiegów. Zwiększy świadomość i odpowiedzialność w zakresie realizowania tego rodzaju zabiegów. Zwiększy wiedzę i umiejętność przekazywania wiedzy klientom na temat metody, efektów oraz ewentualnych przeciwwskazań. Uczestnik ukształtuje własny rozwój, nabędzie zdolność autonomicznego uczestniczenia w życiu zawodowym, praktycznego i profesjonalnego doradztwa i konsultacji zabiegowych dla klientów z problemami, będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF