Kategorie usług
 
Menu

Fotowoltaika - szkolenie przypominające OZE, przedłużenie certyfikatu UDT- systemy fotowoltaiczne. Szkolenie dedykowane dla osób,które wnioskują o przedłużenie ważności certyfikatu OZE.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/9681/553065
Cena netto 995,00 zł Cena brutto 995,00 zł
Cena netto za godzinę 124,38 zł Cena brutto za godzinę 124,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-08-25 Termin zakończenia usługi 2020-08-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-08-24
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny "uzyskał akredytację w zakresie prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie systemów fotowoltaicznych"
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Dozoru Technicznego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Magdalena Peiris Telefon 513 429 154
E-mail audyt@on-eco.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uaktualnienie wiedzy dla osób, które wnioskują o przedłużenie ważności certyfikatu OZE oraz dla osób, które wymagają uzupełnienia wiedzy przed przystąpieniem do egzaminu UDT. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania projektów i montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń i systemów elektroenergetycznych do 1 kV. W wyniku ukończenia kursu uczestnicy rozwiną następujące kompetencje społeczne:umiejętność pracy zespołowej,samokształcenia się, nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury i etyki pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF