Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.
Informujemy o możliwości niekwalifikowanych wydatków w związku z brakiem uzupełnienia wymaganych pól.

[USŁUGA ZDALNA] DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA na potrzeby projektu AKADEMIA MENADŻERA MŚP – ŚREDNIA FIRMA - MAKROREGION 1


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podmiot nie wypełnił wszystkich wymaganych danych
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/13873/553057
Cena netto 9 600,00 zł Cena brutto 11 808,00 zł
Cena netto za godzinę 400,00 zł Cena brutto za godzinę 492,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-07
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Małgorzata Heinrich Telefon +48 883 329 608
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie opracowania analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, po którym zostanie sporządzona diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Jej celem jest analiza strategiczna przedsiębiorstwa pod kątem stanu bieżącego i stanu docelowego opierającego się o cele biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa oraz analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Ich celem będzie określenie obszarów wymagających interwencji, aby zrealizować strategię z perspektywy finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych i rozwoju. Celem biznesowym analizy jest również analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, koniecznych do osiągnięcia strategii biznesowej firmy, celów rozwojowych oraz poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie określenia luk kompetencyjnych oraz niezbędnych potrzeb edukacyjnych i zakresu merytorycznego usług, zgodnych z opisem uniwersalnych kompetencji menadżerskich.
Drukuj do PDF