Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Dermatologia dla kosmetologów [ usługa zdalna ]


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/12476/552923
Cena netto 350,00 zł Cena brutto 350,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-28 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-28
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Inne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lukomades Tomasz Nowicki
Osoba do kontaktu Alina Grodzicka Telefon 607609673
E-mail alina.grodzicka@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników szkolenia do poprawnej diagnozy schorzeń skóry z uwzględnieniem najnowszych sposobów leczenia Efekty uczenia się / kształcenia: Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się, tj. będzie: - znał semiotykę schorzeń skórnych - znał najnowsze sposoby diagnozy schorzeń skórnych - znał najnowsze techniki leczenia schorzeń skórnych - znał powikłania po źle dobranych metodach leczenia/ zabiegach kosmetycznych - potrafił samodzielnie określić stopień zaawansowania chorób skóry - potrafił samodzielnie zadecydować o potrzebie włączenia lekarza dermatologa do schematu leczenia pacjenta - potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację na płaszczyźnie kosmetolog-dermatolog - posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą pacjenta - posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF