Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie przedsiębiorstwem: Zarządzanie wiedzą. Orientacja strategiczna - Innowacyjność


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/07/7675/552810
Cena netto 4 576,80 zł Cena brutto 5 629,46 zł
Cena netto za godzinę 228,84 zł Cena brutto za godzinę 281,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-04 Termin zakończenia usługi 2020-05-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-04
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Marta Baranek Telefon 516816554
E-mail szkolenia@zetom.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w działaniach strategicznych i menadżerskich w firmie. Kadra zarządzająca i menadżerska zdobędzie wiedzę z zakresu „Zarządzanie przedsiębiorstwem: zarządzanie jakością i wiedzą oraz procesami. Orientacja strategiczna: Innowacyjność i kształtowanie wizerunku". S( specific)-Każdy uczestnik zdobycie wiedzy z zakresu Zarządzanie przedsiębiorstwem: zarządzanie jakością i wiedzą oraz procesami. Orientacja strategiczna: Innowacyjność i kształtowanie wizerunku M (measurable)Szkolenie przyczyni się do rozwoju firmy zakładamy również że przyczyni się się do wzrostu sprzedaży . A-( agreed) profesjonalna wiedza to lepsza jakość usług , firma tym samym zwiększy swój profesjonalizm i potencjalną liczbę odbiorców. R( realistic)- przekazana profesjonalna wiedza przyczyni się do rozwoju kompetencji jest to zatem sposób na zwiększenie dochodów w sposób ciągły. T( time relation)- zakładamy iż cel ten powinien być osiągnięty w ciągu roku od zakończenia usługi.
Cel edukacyjny
Szkolenie prowadzone jest w 2 blokach tematycznych zgodnym z tematem szkolenia. Głównym celem szkolenia jest pozyskanie kompetencji kierowniczych które ułatwią zarządzać przedsiębiorstwem oraz zespołem pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się usprawnić funkcjonowanie procesów oraz jak pozyskiwać, gromadzić, poszerzanie, wykorzystywanie, dzielenie się i zapobieganie utracie wiedzy cennej z punktu widzenia funkcjonowania, rozwoju i wzrostu efektywności przedsiębiorstwa. Każdy menadżer będzie zdolny do prowadzania analizy zasobów wiedzy w organizacji, ryzyka związanego z utratą wiedzy, pozyskiwania wiedzy z zewnątrz i wewnątrz organizacji, tworzenia baz wiedzy dostępnych dla pracowników, wdrażania rozwiązań pozwalających na dzielenie się wiedzą pomiędzy osobami zatrudnionymi. Szkolenie pozwoli kadrze menadżerskiej tworzyć i wdrażać nowatorskie rozwiązania z zakresu produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Każdy blok będzie się skupiał na prawidłowej analizie otoczenia firmy i potrzeb konsumentów, procesów zarządczych w organizacji, szacowaniem kosztów i zysków płynących z działań innowacyjnych oraz podejmowaniem ryzyka. Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się jak budować pozytywny obrazu organizacji (jako przedsiębiorstwa oraz pracodawcy) w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez oddziaływanie na postawy klienta zewnętrznego, wewnętrznego i innych grup interesariuszy. Nauczą się jakie podejmować działania z zakresu tworzenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). W ramowym programie szczegółowo w punktach opisane są wszystkie bloki.
Drukuj do PDF