Kategorie usług
 
Menu

GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/06/8058/552444
Cena netto 3 990,00 zł Cena brutto 3 990,00 zł
Cena netto za godzinę 24,33 zł Cena brutto za godzinę 24,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 164
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-11 Termin zakończenia usługi 2020-10-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-09
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Skaźnik Telefon 32 353 09 26
E-mail magdalena.skaznik@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku głównego księgowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie posiadał elementarną wiedze z zakresu przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego; - uczestnik będzie znał zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce; - uczestnik będzie znał reguły nowoczesnej organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej; - uczestnik będzie posiadał wiedze na temat teorii rachunkowości, jej koncepcji, zasad i norm; - uczestnik będzie potrafił prowadzić księgi rachunkowe; - uczestnik będzie potrafił tworzyć sprawozdania finansowe; - uczestnik będzie potrafił interpretować obowiązujące akty prawne, których znajomość jest niezbędna w pracy głównego księgowego; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego;  - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie kursu


Drukuj do PDF