Kategorie usług
 
Menu

Analiza postawy ciała w zaburzeniach stato-dynamicznych wieku rozwojowego i ich korekcja


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/06/9407/552028
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 54,55 zł Cena brutto za godzinę 54,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-27 Termin zakończenia usługi 2020-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-23
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Osoba do kontaktu Centrum Studiów Podypolomowych Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek Telefon +48 32 3570606 / 605
E-mail szkolenia@gwsh.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest wprowadzenie nowego zabiegu do oferty gabinetu fizjoterapeutycznego. Może to zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej, tym samym wzrost przychodów oraz wzrost liczby sprzedanych usług w gabinecie fizjoterapeutycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
zapoznanie uczestników z wieloaspektowym problemem jakie stanowią zaburzenia statyki i ich wpływ na postawę ciała w ujęciu osobniczego rozwoju dzieci i młodzieży i ich następstwach. Zaznajomienie z wybranymi metodami diagnostycznymi, korekcyjnymi, kompensacyjnymi i profilaktycznymi w indywidualnym postępowaniu w oparciu o anatomiczne i fizjologiczne podstawy. Kompetencje społeczne: Uczestnik działa w ramach zawodowych kompetencji i standardach praktycznych mając na uwadze zarówno efektywność kliniczną jak i efektywność ekonomiczną terapii Uczestnik jest świadom ograniczenia często nadmiernie rozbudowanego leczenia, które nie ma uzasadnienia w przyczynowo-skutkowym postępowaniu terapeutycznym Uczestnik samodzielnie potrafi wdrożyć zdobytą wiedzę w praktykę i ustalić indywidualny program terapii Uczestnik ma możliwość dalszego rozwoju zawodowego, samokształcenia, doskonalenia kwalifikacji w ramach podyplomowego kształcenia w zakresie terapii, profilaktyki i rehabilitacji


Drukuj do PDF