Kategorie usług
 
Menu

Pracownicze Plany Kapitałowe - zasady tworzenia, funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat, koszty zarządzania PPK


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/04/01/34425/550885
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 230,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-26 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-26
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu
Osoba do kontaktu Paulina Szabelska Telefon 572 222 004
E-mail paulina.szabelska@fundacjawnb.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych, popartej przykładami w zakresie zawierania umów na prowadzenie i zarządzanie oraz obsługę PPK przez pracodawców. Przygotowanie pracodawcy do obowiązków administracyjnych oraz informacyjnych a także do prawidłowego zawarcia umowy o PPK. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą zasad i skutków dysponowania środkami z PPK czy też prowadzenia dokumentacji związanej z obliczeniem wpłat do PPK. Omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach PPK oraz nowe obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Po ukończonym szkoleniu zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. WIEDZA: - będziesz wiedział po co zostały stworzone pracownicze plany kapitałowe; - zdobędziesz wiedzę na temat wymagań tworzenia PPK oraz rozliczania i dokumentowania PPK; - będziesz miał wiedzę w zakresie zagrożeń związanych z nowymi rozwiązaniami prawnymi obfitującymi od roku 2020; - będziesz miał wiedzę niezbędną do przygotowania firmy na nadchodzące zmiany; - zdobędziesz wiedzę na temat zasad tworzenia, funkcjonowania, dokonywania wpłat i wypłat, jak również kosztów zarządzania PPK. UMIEJĘTNOŚCI: - będziesz umiał prawidłowo przygotować i wdrożyć PPK oraz samodzielnie prowadzić własną dokumentację; - poszerzysz i udoskonalisz posiadane już umiejętności z zakresu zasad funkcjonowania PPK; - poznasz korzyści i zagrożenia związane z pracowniczymi planami kapitałowymi; - będziesz umiał przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania; - nabędziesz umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; - będziesz umiał zawierać umowy o zarządzaniu oraz PPK. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: - uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności; - zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcenia zawodowego; - zrozumiesz znaczenie komunikacji interpersonalnej; - dokonasz samooceny własnych kompetencji; - udoskonalisz swoje umiejętności i wyznaczysz dalsze kierunki rozwoju.


Drukuj do PDF