Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Skuteczna Sprzedaż B2B w Praktyce - Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta w Pracy Handlowca [FORMA ZDALNA]


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/31/13873/550436
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-15 Termin zakończenia usługi 2020-04-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Dorota Januszewska Telefon 662 481 055
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W aspekcie efektywnego pozyskiwania Klientów i sprzedaży Uczestnicy nauczą się: • Planowania swojej pracy w sekwencji tygodnia / miesiąca. • Zwiększenia umiejętności docierania do osób decyzyjnych w firmach / ustalanie kto jest decydentem • Budowania postawy „Handlowca jako Doradcy”, czyli eksperta w swojej branży, który potrafi profesjonalną jakością obsługi, adekwatną argumentacją oraz dostrojeniem do potrzeb rozmówcy pozyskiwać Klientów • Pozyskiwania nowych Klientów i finalizowania z nimi kontraktów • Uświadomienie wagi budowania relacji z Klientem opartej na rzetelnym zdiagnozowaniu jego potrzeb i perswazyjnej prezentacji handlowej skoncentrowanej na dostarczeniu Klientowi rozwiązania • Przeformatowania uważności Handlowca na to, co mówi Klient i jak postrzega sytuację swoją i branży, w której funkcjonuje, a dopiero w drugim kroku na adekwatne do potrzeb i wyzwań Klienta prezentowanie rozwiązania • Operowania w rozmowie z Klientem językiem korzyści, opartych na zdiagnozowanych potrzebach Klientów • Pracy z wątpliwościami / zastrzeżeniami / obawami Klienta. Jak docierać do wątpliwości Klientów podczas rozmów i jak je rozwiewać / neutralizować? • Przeanalizowanie procesu sprzedaży (jego poszczególnych składowych), zaczynając od pozyskania kontaktu do Klienta, przez przygotowanie się do pierwszej rozmowy, wdrożenia podejścia opartego na słuchaniu Klienta i umiejętnym zadawaniu pytań pogłębiających, prezentację rozwiązań, pracę z zastrzeżeniami i skończywszy na cementowaniu ustaleń – finalizacji • Zbudowanie wiarygodności prezentowanego rozwiązania za pomocą przykładów ilustrujących efekty uzyskane w przypadku innych Klientów. • Nauczenie się skutecznych metod budowania u Klienta zobowiązania do działania - zmaksymalizowania poczucia, że dalsze działania w omawianym temacie wymagają pilnej uwagi Klienta. • Technik finalizowania transakcji – świadomego oddziaływania na decyzje Klientów. • Uświadomienie roli zaufania, jako kluczowego czynnika wywierania wpływu na skuteczne przekonywanie ludzi do moich pomysłów, celów czy inicjatyw Klienta. • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w aspekcie obrony ceny; efektywnego robienia ustępstw w negocjacjach; ustalenia propozycji wyjściowej i granicy ustępstw.
Drukuj do PDF