Kategorie usług
 
Menu

Kurs podstawowy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/31/8319/550238
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 350,00 zł
Cena netto za godzinę 9,31 zł Cena brutto za godzinę 9,31
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 145
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-08 Termin zakończenia usługi 2020-10-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-09-01 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ŚLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Sylwia Stocka Telefon +48 32 420 44 81
E-mail myslowice@scuw.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zawodu spawacza. Kursant zdobywa wiedzę z zakresu spawania metodą MAG 135 o tematyce zastosowań elektryczności do spawania, urządzeń spawalniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej, materiałów dodatkowych do spawania, spawania w praktyce, oznaczania i wymiarowania spoin, metod przygotowania złączy do spawania, kwalifikowania spawaczy, budowy i użytkowania urządzeń do spawania i typowych parametrów, cięcia, napawania oraz pozycji spawania. Kursant nabywa umiejętności do samodzielnego wykonywania zawodu spawacza w określonej metodzie, potrafi zastosować odpowiednie parametry, materiał spawalniczy , oznaczać i wymiarować spoiny, określić pozycję spawania oraz zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy na stanowisku spawalniczym. Kurs prowadzi do zdobycia kompetencji dzięki którym kursant rozwija się zawodowo , poszerza swoje kwalifikacje i ma możliwość podniesienia swojej pozycji zawodowej oraz uzyskania nowej perspektywy zawodowej. Po kursie uczestnik przystępuje do egzaminu wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.


Drukuj do PDF