Kategorie usług
 
Menu

LIDER silny i odporny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/31/25446/550226
Cena netto 1 090,00 zł Cena brutto 1 340,70 zł
Cena netto za godzinę 155,71 zł Cena brutto za godzinę 191,53
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-22 Termin zakończenia usługi 2020-07-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-17
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wioleta Szczubełek V Financial Conferences VFCreative
Osoba do kontaktu Katarzyna Pędzich Telefon 534 255 801
E-mail biuro@vfconferences.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI: -Dostarczenie wiedzy w zakresie teorii odporności psychicznej i jej wpływu na organizację -Ocena potencjału pracowników, zaplanowanie ścieżki rozwoju -Poprawa komunikacji i budowanie kultury otwartego dialogu. -Zmniejszenie absencji i wypalenia zawodowego -Wzrost efektywności pracy pracowników oraz jakości podejmowanych decyzji -Wzmocnienie wizerunku firmy jako pracodawcy, który dba o odporność psychiczną pracownika i poczucie dobrostanu KORZYŚCI DLA MENEDŻERA/ LIDERA: -Rozwój samoświadomości (mocnych stron i obszarów do rozwoju) -Umiejętność wykorzystania w praktyce narzędzi i metod wzmacniających odporność psychiczną -Lepsze radzenie sobie ze stresem, wyzwaniami i presją czasu w pełnionej roli -Większa pewność siebie i poczucie sprawczości -Podejmowanie wyzwań z odwagą, angażowanie się w nowe projekty i poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju -Poprawa samopoczucia i zadowolenia pracownika -Większa efektywność pracy i współpracy -Silny i Odporny psychicznie zespół KORZYŚCI WSPÓLNE: -Zwiększony poziom zaangażowania -Większa skuteczność w realizacji codziennych obowiązków i celów -Zarządzanie emocjami w interakcjach z pracownikami i klientami -Poprawa jakości pracy
Drukuj do PDF