Kategorie usług
 
Menu

Weekendowy kurs dla zaawansowanych na certyfikowanego specjalistę z zakresu kadr i płac


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/31/7633/550130
Cena netto 2 890,00 zł Cena brutto 3 554,70 zł
Cena netto za godzinę 60,21 zł Cena brutto za godzinę 74,06
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-19 Termin zakończenia usługi 2020-11-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-31 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-16
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Kinga Szostak Telefon 533 339 801
E-mail kinga.szostak@russellbedford.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs będzie maił na celu w sposób jasny, zrozumiały i podparty praktycznymi przykładami przedstawienie zmian, które obowiązują od 2020r., wprowadzone nowymi przepisami Kodeksu Pracy, a także rozporządzeniem MRPiPS. Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów. Niniejszy kurs kierowany jest do pracodawców, osób pracujących w działach kadr i płac, a także do pracowników firm, które w swojej codziennej działalności mają do czynienia z dokumentacją pracowniczą oraz rozliczaniem czasu pracy. Kurs zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i warsztaty dzięki którym uczestnicy kursu będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań wykładowcy dotyczących omawianej tematyki. Celem kursu jest również rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tematyką Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.


Drukuj do PDF