Kategorie usług
 
Menu

Ustawa o kredycie hipotecznym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/28/13051/549279
Cena netto 300,00 zł Cena brutto 300,00 zł
Cena netto za godzinę 37,50 zł Cena brutto za godzinę 37,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-16 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-14
Maksymalna liczba uczestników 300
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Rozwoju Finansów Monika Cicha
Osoba do kontaktu Monika Cicha Telefon 506 335 666
E-mail crf@crf.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zaktualizowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu ustawy o kredytach hipotecznych oraz wypełnienie ustawowego obowiązku odbycia szkolenia dla personelu kredytodawcy co najmniej raz na 3 lata (obowiązek należy wykonać najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 roku) Każdy z uczestników: - Zdobędzie praktyczne umiejętności przygotowania oferty kredytowej i reklamy zgodnie z wymogami nowej ustawy o kredycie hipotecznym - Prawidłowo oceni, czy zapisy umowy zostały jasno sformułowane we wzorcu i nie wprowadzają konsumentów w błąd - Będzie umiał prawidłowo wykonać obowiązki poprzedzające zawarcie umowy - Nabierze umiejętności przedkontraktowej obsługi klientów - Nauczy się dokonywać oceny ryzyka kredytowego i korzystać z baz danych - Praktycznie wykorzysta wiedzę o zasadach ustanawiania hipoteki, podejmowania działań poprzedzających wszczęcie z niej egzekucji i dochodzenia roszczenia - Będzie umiał wykorzystać orzecznictwo TSUE i opinie nadzorców oraz rekomendacje Związku Banków Polskich dotyczące rozliczenia kosztów przy przedterminowej spłacie kredytu (art. 39 ustawy) - nabędzie kompetencje społeczne: świadomość kształtowania własnego rozwoju i ciągłej potrzeby poszerzania wiedzy z zakresu kredytów hipotecznych oraz zrozumie znaczenie właściwego i efektywnego wykorzystywania swoich umiejętności w kontaktach z klientami banku 
Drukuj do PDF