Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą bezpośrednią na poziomie B1+ MODUŁ 4


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/26/30608/548357
Cena netto 4 290,00 zł Cena brutto 4 290,00 zł
Cena netto za godzinę 110,00 zł Cena brutto za godzinę 110,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 39
Termin rozpoczęcia usługi 2021-01-12 Termin zakończenia usługi 2021-04-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2021-01-01 Termin zakończenia rekrutacji 2021-01-08
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Please Radosław Obuchowski
Osoba do kontaktu Radosław Obuchowski Telefon +48 501 856 425
E-mail anglista@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest m.in. przełamanie bariery psychologicznej i nabranie odwagi w posługiwaniu się językiem obcym oraz rozszerzanie coraz bardziej zaawansowanego słownictwa na poziomie B1+, umożliwiającego zrozumienie i przekazanie bardziej skomplikowanych komunikatów. W dalszej kolejności poszerzanie kompetencji głównie w zakresie mówienia i słuchania, rozbudowywanie słownictwa, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. Po ukończeniu szkolenia uczestnik rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w dość złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Kurs ma na celu również rozwinięcie kompetencji społecznych, przekrojowych, przydatnych w interakcji, współpracy, a nawet kontrolowaniu emocji. Nauka języka obcego rozwinie zdolności rozwoju osobistego zarówno w kontekście zawodowym jak i osobistym.


Drukuj do PDF