Kategorie usług
 
Menu

II STOPIEŃ: Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/26/9069/547988
Cena netto 3 190,00 zł Cena brutto 3 190,00 zł
Cena netto za godzinę 17,34 zł Cena brutto za godzinę 17,34
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 184
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-18 Termin zakończenia usługi 2020-10-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-17
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Osoba do kontaktu Agnieszka Wis Telefon 756412200
E-mail szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 241103, (Dz.U. Nr 82. poz. 537 ze zm.) oraz uzyskanie certyfikatu II stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP. Przygotowanie do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w pkt. 6 i 7 niniejszego programu nauczania, a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".
Drukuj do PDF