Kategorie usług
 
Menu

Pomnażanie kapitału na rynku nieruchomości poprzez dochody pasywne i flipowanie z wykorzystaniem systemów IT. (Usługa zdalna)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/26/51615/547827
Cena netto 9 500,00 zł Cena brutto 9 500,00 zł
Cena netto za godzinę 271,43 zł Cena brutto za godzinę 271,43
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-03 Termin zakończenia usługi 2020-04-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-03
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WOJCIECH KŁODZIŃSKI
Osoba do kontaktu Maciej Piątkowski Telefon 506136131
E-mail mpiatkowski@rentumi.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest nabycie umiejętności pozyskiwania okazji inwestycyjnych w postaci mieszkań poniżej wartości rynkowej oraz przeprowadzenie sprawnego remontu z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów na rynku nieruchomości. Dzięki nabytym kompetencjom można rozpocząć inwestowanie w nieruchomości poprzez flipowanie, co pozwala uzyskiwać minimalne stopy zwrotu na poziomie 12% (ROI - zwrot z całej inwestycji) oraz sprzedaż mieszkań powyżej cen rynkowych. Pomnażanie kapitału przedsiębiorców dzięki inwestycjom w nieruchomości jest działaniem strategicznym mającym na celu zabezpieczenie płynności finansowej w przyszłości na wypadek sezonowości biznesu, a także zmniejszenia ryzyka biznesowego co jest obecnie bardzo znane na zachodzie, np. w Stanach Zjednoczonych. Cel SMART: S (skonkretyzowany): Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę jak przygotować i zrealizować projekt pod inwestycję, skalkulować zysk przed zakupem mieszkania, wyliczyć poprawnie koszty remontu, wynegocjować z właścicielem mieszkania możliwość podnajmu mieszkania z podziałem na pokoje, jak wykorzystać najnowsze technologie IT w celu wyszukania okazji, automatyzacji i promocji oferty, a także wszelkie aspekty prawne z tym związane. M (mierzalny): Efektem zdobytej i wykorzystanej wiedzy jest zakup mieszkania, remont i jego sprzedaż oraz zwrot z inwestycji na poziomie przynajmniej 12% zamykając cały proces w 3-6 miesięcy. A (osiągalny): Cel jest w pełni osiągalny na podstawie przekazywanej wiedzy przez aktywnych inwestorów nieruchomości w Polsce, którzy uzyskują 50 tys. zł z najmu i podnajmu mieszkań, wykonują kilka do nawet kilkudziesięciu flipów na nieruchomościach rocznie oraz dysponują znacznym kapitałem. R (istotny): Dywersyfikacja portfela firmy jest konieczna do zabezpieczenia płynności finansowej szczególnie w pierwszych latach działalności, a także w późniejszych latach poprzez inwestowanie nadwyżek finansowych w aktywa trwałe. T (określony w czasie): Uczestnicy szkolenia uzyskują pierwsze efekty w 3 miesiące od wdrożenia nabytej wiedzy na szkoleniu i rozpoczęcia działań na rynku nieruchomości. Szkolenia w tym zakresie były już realizowane i uczestnicy zrealizowali wiele transakcji. Rekordowo nawet 5 flipów w 5 miesięcy uzyskując zysk na poziomie 200 tys zł.
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest poznanie innowacyjnych technik inwestowania w nieruchomości z wykorzystaniem najnowszych technologii IT. Bardzo ważnym składnikiem pozyskanej wiedzy są aspekty prawne oraz wszelkiego rodzaju klauzule abuzywne, które są niezbędnym elementem podczas inwestowania w nieruchomości. Uczestnik szkolenia dowiaduje się jak poprawnie wykorzystać informacje z księgi wieczystej, wyliczyć całkowity koszt inwestycji, jak wynegocjować cenę zakupu i sprzedaży, jak podnająć mieszkanie na 5 lat i czerpać pasywny dochód bez udziału kapitału własnego, jak wypromować ofertę sprzedaży, jak pozyskać okazję poprzez system online oraz na co zwrócić szczególną uwagę jeszcze przed zakupem mieszkania. Przygotowane i przekazywane przez ekspertów branży - metody pomnażania kapitału na nieruchomościach niedostępne nigdzie indziej, pozwalają na podejmowanie bezpiecznych decyzji inwestycyjnych. Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji miękkich poprzez naukę negocjacji, w jaki sposób nawiązywać relacje biznesowe. Dodatkowo, jak wykorzystywać dźwignię finansową, a także jak inwestować bez kapitału i uzyskiwać pasywny dochód z podnajmu. Absolwenci szkolenia potrafią przeprowadzić cały proces inwestycyjny od badania rynku, oszacowania zysku, zaplanowania remontu do sprzedaży mieszkania z zyskiem.


Drukuj do PDF